I mange år har det været lovpligtigt at bekæmpe kæmpebjørneklo i Danmark.

TGV har stor erfaring med giftfri bekæmpelse på mange forskellige slags arealer så som kanter ned til vandløb, store naturarealer, krat og industrigrunde.

Den valgte metode til bekæmpelse tilrettelægges altid i forhold til, dels hvilken slags areal der er tale om, og dels hvor stor bestanden af kæmpebjørneklo er på det pågældende areal.

TGV udfører “grøn service” på stort set alle typer af arealer og har specialiseret sig inden for naturpleje af tekniske arealer.

TGV har derudover valgt at bruge de ekstra ressourcer, der skal til for at kunne håndtere mere komplekse opgaver, som kræver specialviden, særlig uddannelse, oplæring fra kunden eller individuelt tilpasset pleje.

TGV har specialiseret sig i naturpleje af især arealer, der kræver specialmaskiner og særligt uddannet mandskab.

I forbindelse med bekæmpelse af kæmpebjørneklo er det vigtigt for os at undgå brugen af gift. Ligeledes udstyres vores ansatte med arbejdstøj, der beskytter dem mod plantens giftige saft, så hudskader undgås.