Naturpleje

KARER ApS udfører “grøn service” på stort set alle typer af arealer – som så mange andre firmaer.

KARER ApS har derudover valgt at bruge de ekstra ressourcer, der skal til for at kunne håndtere mere komplekse opgaver, som kræver specialviden, særlig uddannelse, oplæring fra kunde eller individuelt tilpasset pleje.

  • Parker, sportspladser, pladser og P-pladser
  • Ved baneterræner og stationer
  • Med svær tilgang og skrå beliggenhed
  • Ved forsyningsanlæg, herunder pumpestationer for afløb, vand og varme
  • Ved transformerstationer
  • Langs veje, stier, alleer og rabatter
  • Rundt om domiciler, servicebygninger, skure og bygninger i al almindelighed
  • Langs naturlige vandløb og åer samt etablerede kanaler
  • Arealer som er afspærret for offentligheden