Erfaringer med naturpleje og bekæmpelse af bjørneklo

Typen af arealer, som TGV plejer, varierer meget, og det gør omfanget af opgaverne naturligvis også.

Én type opgave går ud på generel pasning og pleje af tekniske anlæg i bymæssig bebyggelse med regelmæssige intervaller i hele vækstsæsonen fra april til og med oktober. Her er det vigtigt for vores kunder, at områderne er præsentable for naboer og forbipasserende, så vi klipper græs og randbeplantning, ligesom affald bliver fjernet.

En anden typisk opgave er årlig vedligeholdelse af beplantning i og langs med afvandingskanaler og regnvandsbassiner samt oprensning af samme. Disse opgaver er tit ganske omfangsrige og kræver en kombination af specialmaskiner og manuelt udført arbejde, hvor maskinerne ikke kan komme til. Med tanke på de senere års stigende nedbørsmængder er det overordentligt vigtigt, at den slags arealer vedligeholdes rigtigt for at undgå oversvømmelser. TGV har de maskiner og det mandskab, der skal til for at løse disse opgaver til vores kunders tilfredshed.

TGV har siden 2011 foretaget bekæmpelse af kæmpebjørneklo for spildevandssektoren, kommuner og private. Bekæmpelsen er overvejende sket manuelt, da der har ligget et miljømæssigt krav fra kunderne om ikke at anvende plantegift på de angrebne arealer.

TGV har gennem årene opnået en stor erfaring med bekæmpelse af såvel enkeltstående planter, som skal lokaliseres på store arealer, som bekæmpelse af 2-3.000 planter, som står i klynger på samme areal. Vi har ligeledes stor erfaring med bekæmpelse af bjørneklo med store og små maskiner. Bekæmpelsen sker hen over hele året, så yderligere spredning ikke sker. Medarbejderne i TGV har foretaget bjørneklobekæmpelse i flere år og har derfor en stor faglig og personlig erfaring med sig på alle opgaver.

Harrestrup Å

Arealstykker mellem vandkant og offentligt tilgængelige arealer.

Industriholmen

1,9 km dræningsgrøft

Høgrøften

2,1 km dræningsgrøft

Kanalholmen

1,6 km km dræningsgrøft.

Mågeparken

2,6 km dræningsgrøfter fordelt ud over 30 ha rekreativ naturpark.

Parkstien

20 ha forurenet spildevandsteknisk areal.

Øster Landkanal

2,6 km dræningsgrøft samt 5,6 ha opland til grøften.

Vallensbæk Mose

2,4 km dræningsgrøfter og diger fordelt ud over 12 ha rekreativ naturgrund med ride- og løbestier.

Frydenhøjstien

Fældning af 30 birketræer ved regnvandsbassin.

Ugandavej

Ned- og indskæring af 2 meter bred og 3 meter høj hæk ved pumpestation.

Ellekær

Blotlægning af to olieudskillere i et tæt pilekrat.

Strandvangen

8.000 m² naturgræs i regnvandsbassin.

Killerupvej

Fældning af buskads og nedklipning af hæk og randbeplantning.

Smedekærvej

Nedskæring og flishugning af buskads på pumpestation.

Tømmerupvej

Fældning af tæt buskads og beplantning på pumpestation.

Hvidovre Strandvej

Fjernelse af buskads og brombærkrat rundt om transformerstation.

Yderligere 50 mindre matrikler i Storkøbenhavn.