Firmaet The Green Vison ApS beskæftiger sig bl.a. med arealpleje af grønne områder af både rekreativ og produktionsmæssig art. I den forbindelse har firmaet opnået stor erfaring med bekæmpelse af bjørneklo på især vanskeligt tilgængelige steder, ligesom vi løser opgaver med naturpleje af grovere karakter i et ellers uvejsomt terræn.

    Kan også kontaktes på: 

     +45 51 181 181

     info@kareraps.dk